Neden Neutec

Genç ve Dinamik Kadromuz
Hızla büyüyen yapımız
Sürekli gelişim olanaklarımız
Mutlu ve verimli çalışma ortamımız
Evrensel değerlere saygılı bakış açımız

İnsan Kaynakları Politikası

 • Doğru insanları doğru pozisyona yerleştirmek,
 • Gerekli rotasyon uygulamaları ile çalışanlarımızın yetenekleri ile bağlantılı alanlarda gelişimlerini sağlamak,
 • Yeni ve açık pozisyonlar için öncelikle içimizdeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Kariyer planlarını çizmek ve çalışanlarımız ile sürdürülebilir ilişki içerisinde uzun vadeli birlikteliğimizi sürdürmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Hiçbir ayrımcılığa fırsat vermeksizin tüm adaylara fırsat eşitliği sağlamak insan kaynakları politikamızın asli unsurları arasında yer almaktadır.

Stratejik Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Neutec ’in başarısının devamı için kendi liderlerimizi kendi organizasyonumuzdan yetiştirdiğimiz, açık bir kariyer stratejisi ile ilerlemekteyiz. Üst düzey pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek ve gerekli yedekleme havuzunu oluşturmak için uygulanan ve her çalışana eşit olanaklar sağlayan bir kariyer planlama süreci yürütülmektedir. Kariyer planlaması, gelecek hedeflerimize ulaşabilmemiz için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz devamlılık arz eden bir süreçtir.

Seçme ve Yerleştirme

Neutec ’in başarısındaki en önemli değer çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirket içinde açılan pozisyonlar için doğru insanları doğru pozisyona yerleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik gösterebileceği gibi her pozisyon için beklentimiz Neutec değerleri doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayabilen adaylardır.

Aranan Temel Yetkinlikler

 • Sonuç odaklı çalışma prensibi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı düşünce tarzı,
 • Liderlik ruhu,
 • Karar verebilme, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği,
 • Girişkenlik ve başarı arzusu,
 • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi,
 • Olumlu iş ilişkileri geliştirebilme.

İşe Alım Sürecindeki Uygulamalar

 • Genel Yetenek Testleri,
 • Kişilik Envanterleri,
 • Mesleki Bilgi ve Yeterlilik Testleri,
 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı gibi testlere ek olarak;
 • Örnek vaka uygulamaları,
 • Takım çalışma egzersizleri gibi değerlendirme merkezi uygulamaları da pozisyon bazlı olarak mülakat sürecindeki adaylarımıza uygulanmaktadır.

Oryantasyon

Çalışanlarımız işe başladıkları günden itibaren pozisyon, görev ve sorumluluklarına uygun bir oryantasyon programına tabi tutulmaktadır.

Çalışan Motivasyonu

Çalışanlarımızın içsel motivasyonunu üst seviyede tutmak Neutec ’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli organizasyon ve uygulamalar ile çalışan motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak amaçlanır.

Performans Değerlendirme

Neutec ’in başarısındaki en önemli sebep, bütün çalışanlarımızın sonuç odaklı-yaratıcı çalışma stillerine ve yüksek performanslarına bağlıdır. Performans yönetimi; hedeflerimizi belirleyebilmemize, hedeflerimize odaklanarak geleceğe yönelik projelerimizde başarılı olabilmemize temel oluşturmaktadır.

Sonuç odaklı çalışan Neutec ’in tüm strateji ve hedefleri çalışanlarımız ile paylaşılarak tüm çalışanlarımızın ortak hedefe koşması sağlanmaktadır. Ayrıca performans değerlendirmede sadece iş hedefleri değil, çalışanların Neutec ’in değerlerine uygunluğu ve gelişim düzeyleri de temel kriter olarak alınmaktadır.

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim faaliyetleri Neutec çalışanlarına yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Sürekli gelişim amacı ile planlanan eğitim programları, çalışanlarımızın değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri amacı ile her zaman güncel yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimine yönelik mesleki eğitimler, liderlik eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde stratejimiz doğrultusunda verilmektedir.

Verilen eğitimler ile amacımız, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri ve böylelikle yüksek performans göstermeleri hedeflenmektedir.

Ücret ve Sosyal Haklar

Ücretlendirme ve ek olanaklar stratejimiz temel olarak, iş değerlendirmeyi hedef alan performansa bağlı, yüksek performansı ödüllendiren, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Ücretlerimiz; performans değerlendirme sonuçları, enflasyon ve piyasada hedeflediğimiz konum doğrultusunda ayarlanır.

Bize Başvurun

Neutec ’e gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle incelenmekte, pozisyona uygun başvurular işe alım sürecine dahil edilmektedir. Kariyerinize sektörün en güçlü oyuncularından biri olan Neutec’te yön vermek için aşağıda açık pozisyonlara başvuru yapın.